Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme Hizmetleri

9ekim, gümrükleme konusunda yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle zati (kişisel) eşya gümrükleme konusunda ihtiyaç duyduğunuz her türlü hizmeti sunmaktadır. Bilgi ve teknolojik altyapısı, bilgisayar donanımı, tecrübeli ve yabancı dil bilen uzman kadrosuyla müşterilerine doğru ve hızlı hizmet veren 9ekim, değişen beklenti ve ihtiyaçlara göre yeni hizmet ve çözümler üretmeye devam etmektedir.

Uluslararası taşımacılıkta gümrükleme işlemleri sıkıntılı süreçlerdir. Profesyonel olmayanların gümrükleme sürecindeki işlemleri takip edebilmeleri oldukça zordur. Bir yabancının bir dizi karmaşık formaliteden oluşan gümrükleme işlemlerini kendi başına tamamlaması ise çok daha zordur. Dolayısıyla süreci hızlı bir şekilde ve yanlış bir işlemden kaynaklanabilecek cezai durumlarla karşı karşıya kalmadan tamamlayabilmek için profesyonel bir gümrük danışmanlığı şirketi ile çalışmak en uygun seçenektir.
9ekim özellikle relokasyon süreçleri içerisindeki gümrükleme işlemlerinde uzmanlaşmış bir firmadır. Mevzuata hâkim, deneyimli ve özellikle pratik süreçlerde etkin olan 9ekim uzmanları gümrüklemeye ilişkin gereklilikleri kısa sürede tamamlayarak müşterilerinin süreci kısa sürede ve sorunsuz olarak aşmalarını sağlamaktadırlar.

Türkiye’de gümrükleme işlemleri hakkında bilinmesi gerekenler:

Türkiye’de Gümrük Mevzuatı, Genel Şartlar ve Belgeler
Yabancıların zati eşya (kişisel eşya / personal effects) gümrükleme işlemlerinde eşyanın kalıcı ya da geçici amaçla getirilmesine bağlı iki farklı prosedür uygulanır:
1- Geçici Bir Süre İçin Getirilen Eşya (gümrük vergisinden muaf)
Gerekli Belgeler:
• Pasaport aslı (yurtdışındaki bir TC Başkonsolosluğu’ndan alınmış çalışma vizesi ile birlikte)
• Çalışma izni aslı
• İkamet izni aslı
• Çeşitli gümrük formları (belgeler müşteri ve işvereni tarafından imzalanmış olmalıdır)
• Eşya envanteri (envanter elektrikli aletlerin marka isimleri ve seri numaralarını içermelidir)
• TC Vergi Kimlik Kartı fotokopisi
Notlar:
• Eşya için çalışan adına şirketi tarafından bir banka teminatının sağlanması zorunludur (eşyanın değeri gümrük işlemleri sırasında belirlendiğinden banka teminatı ancak gümrük işlemleri başladıktan sonra hazırlanabilir).
• Müşteri gümrük işlemleri için Türkiye’de olmalıdır.
• Eşyanın kullanılmış olması gerekir.
• Eşya birkaç partide sevk edilebilir, ancak sevk süreci müşterinin Türkiye’ye gelişinden sonraki 6 ay içinde tamamlanmalıdır.

2- Kalıcı Olarak Getirilen Eşya (gümrük vergisine tabi)
Gerekli Belgeler:
• Pasaport aslı
• İkamet izni aslı
• Çeşitli gümrük formları (müşteri ve yerel işvereni tarafından imzalanmış olmalıdır)
• Noter onaylı ev kira sözleşmesi (en az 2 yıllık) veya kişinin Türkiye’de ev sahibi olduğuna dair belge
• Eşya envanteri (envanter elektrikli aletlerin marka isimleri ve seri numaralarını içermelidir)
• TC Vergi Kimlik Kartı fotokopisi
Notlar:
• Eşyanın kullanılmış olması gerekir.
• Müşterinin gümrük işlemleri için Türkiye’de olması gerekir.
• Eşya birkaç partide sevk edilebilir, ancak sevk süreci müşterinin Türkiye’ye gelişinden sonraki 6 ay içinde tamamlanmalıdır.
• Kalıcı olarak getirilen bazı eşya, örneğin televizyon, video, müzik seti vb. için Bandrol Vergisi ödenmesi zorunludur.
Gümrüğe Tabi / Kısıtlı Ürün ve Maddeler
• Gıda maddeleri
• Alkollü içecekler ve tütün mamulleri
• Parfüm vb. ürünler
• Kullanılmış araç-gereç ve elektronik eşyanın orijinal kutularında paketlenip getirilmemeleri gerekir. Aksi takdirde bunlar yeni eşya olarak kabul edilip işlem görmektedir.
• Elektrikli aletlerin sayısı evde yaşayan kişi sayısına uygun olmalıdır.
? Aynı türden fazla sayıda eşya vergiye tabidir.
? Faks makineleri ve telekomünikasyon araçlarının sayısına kısıtlama getirilmiştir.
Yasaklanmış Araç ve Ürünler
• Silahlar, mühimmat malzemeleri
• Patlayıcı maddeler
• Uyuşturucu-narkotik maddeler ve ilaçlar
Motorlu Araçlar
• Aracın gümrükleme işlemleri için müşteri hazır bulunmalıdır.
• Araç, müşteri pasaportunun Türkiye’ye giriş için mühürlendiği tarihten 3 ay öncesinde veya bu tarihten sonraki 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmiş olmalıdır.
• TC vatandaşlarının motorlu taşıt ithalatı için bir çalışma izni sahibi olmaları gerekir.
• Yeni araçların gümrük işlemleri genelde sorunsuz ilerler. Fakat özellikle 3 yaşını geçmiş araçlar için bir takım kısıtlamalar söz konusudur.
• TC vatandaşı olmayan kişiler Türkiye’ye araç getirdiklerinde bir teminat mektubu sağlarlar ise vergi ve ithalat harcından muaf tutulabilirler.
• Aracın ev eşyasıyla birlikte aynı konteynırda getirilmiş olması durumunda, aracın gümrük işlemleri halledilmeden eşya bırakılmaz.
• Minibüs ithalatına izin verilmemektedir.
Gerekli Belgeler:
• Araç sahibinin pasaportu
• İkamet izni
• Gümrük geçiş belgesi (carnet de passage)
• Alış faturası
• Araç motor ve şasi numaraları
• Müşteriden alınan teminat mektubu
Not: Gümrük mevzuatında zaman zaman değişiklikler olması mümkündür. Yukarıdaki bilgiler ev eşyası gümrükleme sürecinde geçerli kuralların bir özetidir ve müşterilerimize gümrükleme işlemleri ile ilgili genel bilgi verme amacıyla hazırlanmıştır.

Enter your keyword